Home
Übersicht Pflanzen
Abteilungen

The Botanical System of the Plants
Das Botanisches System der Pflanzen
Friedrich A. Lohmueller

    Home
Overview Plants
Divisions


Divisio: Angiospermae - Abteilung Bedecktsamige
Classis: Dicotyledoneae (Zweikeimblättrige)
Cronquist(1981): Euphorbiales
Dahlgren (1985): Euphorbiales
       APG (1998): Malpighiales
     APG II (2003): Malpighiales
     APG III(2009): Malpighiales
Familia Euphorbiaceae Juss. (1789), nom. cons. (spurge family, Wolfsmilchgewächse)
  Incl.: Acalypheae (Acalyphaceae) J.G. Agardh, Bertyaceae J.G. Agardh, Columellaceae Dulac (p.p.), Crotonaceae J.G. Agardh, Hippomaneae (Hippomanaceae) J.G. Agardh, Micrantheae (Micrantheaceae) J.G. Agardh, Oldfieldiaceae auctt., Phyllantheae (Phyllanthaceae) J.G. Agardh, Putranjiveae (Putranjivaceae) Endl., Porantheraceae (Pax) Hurusawa, Pseudanthaceae Endl., Ricinaceae Barkley, Ricinocarpaceae (Pax) Hurusawa, Scepaceae Lindl., Tithymaloideae (Tithymalaceae) Vent., Treviaceae Bullock, Trewiaceae Lindl.
        APG II (2003): Incl.: Peraceae, Stilaginaceae
  Excl.: Androstachydaceae, Bischofiaceae, Hymenocardiaceae, Picrodendraceae, Uapacaceae
        Genera: 300, Species: ca. 5000
Genera:     A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A...
Acalypha*
Aerisilvaea
Afrotrewia
Agrostistachys
Alchornea
Alchorneopsis
Aleurites
Algernonia
Alphandia
Amanoa
Amperea
Amyrea
Andrachne
Angostyles
Annesijoa
Anomalocalyx
Anthostema
Antidesma (Stilago) (Stilaginaceae)
Aparisthium
Apodiscus
Aporusa
Argomuellera
Argythamnia
Aristogeitonia
Ashtonia
Astrocasia
Astrococcus
Austrobuxus
Avellanita
B...
Baccaurea
Baliospermum
Baloghia
Benoistia
Bernardia
Bertya
Beyeria
Blachia
Blotia
Blumeodendron
Bocquillonia
Bonania
Borneodendron
Bossera
Botryophora
Breynia
Bridelia
C...
Calycopeplus
Canaca
Caperonia
Caryodendron
Casabitoa
Calvacoa
Celaenodendron
Celianella
Cephalocroton
Cephalomappa
Chaetocarpus
Chascotheca
Cheilosa
Chiropetalum
Chlamydojatropha
Chondrostylis
Chonocentrum
Choriceras
Chrozophora
Cladogelonium
Cladogynos
Claoxylon
Claoxylopsis
Cleidiocarpon
Cleidion
Cleistanthus
Clutia
Cnesmone
Cnidoscolus
Cocconerion
Codiaeum*
Colliguaja
Conceveiba
Cordemoya
Croizatia
Croton
Crotonogyne
Crotonogynopsis
Crotonopsis
Ctenomeria
Cubanthus
Cyrtogonone
Cyttaranthus
D...
Dalechampia*
Dalembertia
Deuteromallotus
Deutzianthus
Dichostemma
Dicoelia
Didymocistus
Dimorphocalyx
Discocarpus
Discoclaoxylon
Dicocleidion
Discoglypremna
Dissiliaria
Ditaxis
Ditta
Dodecastigma
Domohinea
Doryxylon
Droceloncia
Drypetes
Duvigneaudia
Dysopsis
E...
Elaeophorbia
Elateriospermum
Eleutherostigma
Endadenium
Endospermum
Enriquebeltrania
Epiprinus
Eremocarpus
Erismanthus
Erythrococca
Euphorbia*
Excoecaria
F...
Fahrenheitia
Flueggea
Fontainea
G...
Garcia
Gavarretia
Givotia
Glochidion
Glycydendron
Glyphostylus
Grimmeodendron
Grossera
Gymnanthes
H...
Haematostemon
Hamilcoa
Hevea
Heywoodia
Hippomane
Homonoia
Hura
Hyaenanche
Hieronima
Hylandia
I...
J...
Jablonskia
Jatropha
Joannesia
K...
Kairothamnus
Keayodendron
Klaineanthus
Koilodepas
L...
Lachnostylis
Lasiococca
Lasiocroton
Lautembergia
Leeuwenbergia
Leidesia
Leptonema
Leptopus
Leucocroton
Lingelsheimia
Lobanilia
Loerzingia
Longetia
M...
Mabea
Macaranga
Maesobotrya
Mallotus
Manihot*
Manihotoides
Manniophyton
Maprounea
Mareya
Mareyopsis
Margaritaria
Martretia
Megistostigma
Meineckia
Melanolepis
Mercurialis
Micrandra
Micrandropsis
Micrantheum
Micrococca
Mildbraedia
Mischodon
Moacroton
Monadenium*
Monotaxis
Moultonianthus
Myladenia
Myricanthe
N...
Nealchornea
Necepsia
Neoboutonia
Neoguillauminia
Neoholstia
Neoroepera
Neoscortechinia
Neotrewia
O...
Octospermum
Oldfieldia
Oligoceras
Omalanthus
Omphalea
Omphellantha
Ophthalmoblapton
Oreoporanthera
Ostodes
P...
Pachystroma
Pachystylidium
Pantadenia
Paradrypetes
Paranecepsia
Parapantadenia
Parodiodendron
Pausandra
Pedilanthus
Pentabrachion
Pera (Peraceae)
Petalodiscus
Petalostigma
Philyra
Phyllanoa
Phyllanthus
Pimelodendron
Piranhea
Plagiostyles
Platygyna
Plukenetia
Podadenia
Podocalyx
Pogonophora
Poilaniella
Polyandra
Poranthera
Protomegabaria
Pseudagrostistachys
Pseudanthus
Pseudocroton
Pseudolachnostylis
Pterococcus
Ptychopyxis
Putranjiva
Pycnocoma
Q...
R...
Reutealis
Reverchonia
Richeria
Richeriella
Ricinocarpus
Ricinodendron
Ricinus*
Rockinghamia
Romanoa
S...
Sagotia
Sampantea
Sandwithia
Sapium
Sauropus
Savia
Scagea
Schinziophyton
Sebastiania
Securinega
Seidelia
Senefeldera
Senefelderopsis
Sibangea
Spathiostemon
Speranksia
Sphaerostylis
Sphyranthera
Spirostachys
Spondianthus
Stachyandra
Stachystemon
Stillingia
Strophioblachia
Sumbaviopsis
Suregada
Symphyllia
Synandenium
Syndyophyllum
T...
Tacaruna
Tannodia
Tapoides
Tetracoccus
Tetraplandra
Tetrorchidium
Thecacoris
Thyrsanthera
Tragia
Tragiella
Trevia
Trigonopleura
Trigonostemon
U...
V...
Vaupesia
Vernicia
Vigia
Voatamalo
W...
Wetria
Whyanbeelia
Wielandia
X...
Y...
Z...
Zimmermannia
Zimmermanniopsis

            top

© Friedrich A. Lohmüller, 2013
homepage:www.f-lohmueller.de

Visitors:
(since May-1999)
Thanks for your visit!