next previous home

Poa pratensis
Poa pratensis L.
(Smooth Meadow-grass, Kentucky bluegrass, le pâturin des prés; pasto azul de Kentucky,
poa de los prados, grama de prado, poa común, zacate poa; Wiesen-Rispengras).

Poaceae - Gramineae
Botanical Photo Gallery
© Friedrich A. Lohmüller, 2010
www.f-lohmueller.de